Egipt - Travelon.pl Egipt - Travelon.pl Egipt - Travelon.pl Egipt - Travelon.pl

Egipt - Dolina Królów

(Strony) > > > Dolina Królów

Dolina królów było miejscem odpoczynku panujących Nowego Państwa. Ten kanion, który wcześniej nazywano Miejscem Prawdy, znajduje się wśród niegościnnych gór Tebskich. Nad doliną panuje góra El Kurn, która ma symboliczny kształt piramidy. Dolina ma zachodnie i wschodnie ramię, przy czym najwięcej grobowców znajduje się na jego wschodniej części.

Odkryto tutaj łącznie 62 groby, wszystkie nie są dostępne, gdyż na niektórych pracują aktualnie restauratorzy. Pierwszym grobowiec władcy zbudowano dla Thumtmosa I, co miało miejsce około 1512 roku p.n.e. Jednak nie wszystkie grobowce należą tutaj do faraonów.

Istnieje plan, według którego były budowane grobowce. Ustawienie grobowców uzależnione było od zarządzenia aktualnie panującej dynastii. Dla przykładu w okresie 18. dynastii, która rządziła w okresie 1550-1295 p.n.e. typowy grobowiec miał cztery pasaże ze schodami lub pochylonymi rampami. Pasaże prowadziły do „poczekalni”, a później do sali kolumnowej. Dalsza droga wiodła do izby pogrzebowej.

Wszystkie grobowce były budowane w tym okresie z ustawieniem północ-południe. W okresie panowania 19. dynastii (1295-1186 p.n.e.) grobowce budowano z ustawieniem wschód-zachód. Opuszczanie korytarzy było już mniej przykre, a grobowcom przybył tzw. przedpokój. W tym okresie zaczęły także w grobowcach pojawiać się drewniane drzwi.

W odróżnieniu od poprzedniej dynastii, grobowce w tym okresie były ładnie ozdobione. Barwne malowidła i teksty z pośmiertnej księgi miały zmarłemu ułatwić drogę do świata pozagrobowego.

Za panowania 20. dynastii (1186-1069 p.n.e.) orientacja grobowców pozostała identyczna i na tej osi ustawiano sarkofagi. Grobowce z tego okresu zajmowały już mniej miejsca, ale ich wewnętrzna przestrzeń się powiększyła.

Grobowce znakowano według kolejności w jakiej je odkrywano. „Jedynkę” ma grobowiec Ramzesa VII, który był odkryty w okresie wielkiej Grecji i Rzymu. Ten niedokończony grobowiec ma długość 44 metrów i składa się z korytarza, sali pogrzebowej i trzeciego pomieszczenia.

Oczywiście najbardziej znanym grobowcem jest ten z numerem 63., który wybudowano dla Tutanchamona. Odkrył go w 1922 roku Howard Carter. Tutanchamon został pochowany w Dolinie Królów w Tebach Zachodnich. Zaszczytu odprawienia ceremonii złożenia do grobu królewskiej mumii, w tym także ceremonii "otwarcia ust" dostąpił Aj, który przejął władzę osobiście jako nowy faraon. Istnieje prawdopodobieństwo, że grobowiec Tutanchamona został wyposażony w skarby wyniesione z miejsc pochówku jego ojca i macochy Nefertiti. Złota maska nosi ślady przeróbek, niektóre zaś trumny mają kobiece piersi. Także na sarkofagu odkryto ślady ponownego rzeźbienia.

W porównaniu z innymi, grób ten należy do bardzo skromnych pod względem wielkości oraz malowideł na ścianach. Po jego otwarciu Carter odkrył trzy pomieszczenia pełne broni, rzeźb, mebli, skarbców itp. Wszystkie te rzeczy zostały przewiezione do muzeum w Kairze.

Wstęp do Doliny królów można zakupić na parkingu. Podstawowa karta wstępu uprawnia do zwiedzenia trzech grobowców. Jeżeli chcemy zwiedzić ich więcej, to musimy zakupić więcej kart wstępu. Do niektórych, jak dla przykładu grobowiec Tutanchamona, musimy zakupić oddzielne karty wstępu. Pomiędzy grobowcami kursuje mały pociąg, z którego usług można skorzystać za niewielką opłatą.

Najnowsze informacje...

19.07.2012 Mumifikacja
22.05.2012 Sfinks
20.04.2012 Golf v Egipcie

Ostatnio na forum...

20.03.2012 Wycieczki fakulatywne
18.01.2012 Hurghada 22.04.11
18.01.2012 Zemsta Faraona?
26.10.2011 Egipt-swietny kontakt!!!!
13.08.2011 przejazdy busem w Egipcie

Najnowsze zdjęcia...

Kair nocą
hotel w czasie
świątynia
Nil
Sfinks